Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Duurzamebeleggingsdoelstelling van de fonds

Het fonds heeft twee doelstellingen:

  • Financiële doelstelling: Een hoger totaalrendement (de som van de inkomsten en de kapitaalgroei) behalen dan de wereldwijde aandelenmarkt over elke periode van vijf jaar; en
  • Impactdoelstelling: beleggen in ondernemingen die oplossingen kunnen bieden voor de uitdaging van de klimaatverandering.

Hoe worden de duurzame doelstellingen van het fonds behaald?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en Impact.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren. De doelstellingen zijn niet louter financieel, maar ook ESG- en impactgerelateerd.
  • Impact: het fonds wordt belegd in ondernemingen die concurrentiële economische resultaten behalen, maar ondertussen ook een wezenlijke, meetbare positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de grootste sociale en ecologische uitdagingen in de wereld aan te pakken.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG- en impactcriteria.

Het fonds wordt belegd in drie soorten ondernemingen met aandacht voor het klimaatprobleem:

  • 'Pioniers', van wie de producten of diensten een transformatie-effect hebben op de maatschappij of het milieu;
  • 'Enablers', die de tools verschaffen waarmee anderen een positieve sociale of ecologische impact kunnen bewerkstelligen; en
  • 'Leiders', die voorop lopen in de ontwikkeling van duurzaamheid in hun sector.

Overwegingen met betrekking tot duurzaamheid en impact zijn cruciaal in het effectenselectieproces. Ondernemingen worden geëvalueerd op basis van hun beleggingskenmerken en hun vermogen om oplossingen te bieden voor de uitdaging van de klimaatverandering. Dat wordt berekend volgens de impactbeoordelingsmethode van M&G. 

De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return Index. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten. De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria en de impactcriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de uitsluitingen die worden toegepast binnen het fonds en over de methodes die gebruikt worden om de duurzamebeleggingsdoelstelling van het fonds te beoordelen, te meten en op te volgen is beschikbaar in het document inzake ESG- en impactcriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Informatie over de algemene duurzaamheidsgerelateerde impact van het fonds is te vinden in het laatste jaarverslag.

Fondskenmerken

Resultaten

De in het verleden behaalde resultaten van dit fonds vindt u in het desbetreffende factsheet.

Documenten