Het is tijd voor de
beleggingsevolutie

De Beleggingsevolutie

Mensen vragen steeds meer van hun beleggingen en van degenen die ze beheren. Ze willen dat hun geld duurzaam belegd wordt in assets en bedrijven die niet schadelijk zijn voor onze planeet. Maar beleggingen moeten natuurlijk nog steeds voldoen aan hun eerste doel – duurzame groei leveren en voldoen aan de financiële behoeften van beleggers voor de lange termijn.

Beleggingsbeheerders kunnen de problemen van de wereld niet van de ene dag op de andere oplossen. Duurzaam beleggen is een uitgebreid en complex onderwerp. Duurzaamheidsdoelen zoals netto-nul emissies of de verbetering van sociale gelijkheid zullen impact hebben op de levens van miljoenen mensen en het zal jaren duren om ze te realiseren. Het is evolutie, geen revolutie.

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

De wereld verandert, en de beleggingsaanpak moet mee veranderen. Evolutie kost tijd. Maar door actief te beleggen voor de lange termijn, op een pragmatische en weloverwogen manier, kunnen we werken aan een toekomst die beter is voor iedereen - onze planeet, uw toekomst.

Als de eerste actieve langetermijnbeleggers weten we dat duurzaamheid een serieuze inzet vergt. We weten dat echte actie luider spreekt dan holle woorden. En we weten dat we geen nieuwe wereld kunnen scheppen door de oude gewoon te vergeten. Beleggers moeten rekening houden met de trends en veranderingen die ons leven in de komende tientallen jaren zullen beïnvloeden naarmate de wereld steeds duurzamer wordt. Ze moeten zich ook bewust zijn van de risico's en kansen die gepaard gaan met die veranderingen. Daarbij kunnen we denken aan veranderende consumptiegewoonten, nieuwe regelgeving, betere technologie en nog veel meer. Daarom geloven wij dat het tijd is voor een beleggingsevolutie. Een evolutie die waarde hecht aan vooruitdenken en een langetermijnblik. Een evolutie die verder kijkt dan marktverstoringen op de korte termijn en oog heeft voor de fundamentele waarden die positieve resultaten leveren – zowel voor beleggers als voor de planeet.

Vooruitlopen op de tijd vereist ook een actieve beleggingsaanpak, met onderzoek van topkwaliteit en een consistent kader voor het beleggingsproces. Actieve beleggers hebben de vrijheid om beleggingen te kiezen waarvan zij geloven dat ze zich zullen aanpassen en succesvol zullen zijn naarmate de wereld verandert. Zij streven naar goede resultaten voor de planeet en ook naar goede rendementen voor hun cliënten op lange termijn. Terwijl zij investeringen vermijden die zich niet aanpassen en het risico lopen achterop te raken.

Bekijk deze korte video voor meer informatie

Intentie is niets zonder actie

Wij verbinden beleggingen aan intentie en impact. Elke belegging die we doen in onze positive impact strategie moet goed zijn voor bedrijven en voor mensen, en moet een positieve impact opleveren voor de maatschappij en beleggers.

Lees verder 

Afgestemd op het Parijs-akkoord en gericht op beleggers

In het klimaatakkoord van Parijs zijn wetenschappelijke, transparante doelstellingen vastgelegd voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Door de fondsen op een lijn te brengen met het akkoord, kunnen we klanten helpen klimaatvriendelijke beleggingsbeslissingen te nemen.

Lees verder

Strategische infrastructuur voor de wereld van morgen

Nieuwe technologie zal onze toekomst vormgeven en ons helpen nieuwe standaarden voor duurzaamheid en milieubescherming te bereiken. Maar technologie kan niet zonder infrastructuur. Daarom zullen we ook een nieuwe generatie infrastructuur moeten ontwikkelen. Die nieuwe infrastructuur vormt de kern van de beursgenoteerde infrastructuurstrategie van M&G.

Lees verder 

De waarde van flexibiliteit bij duurzaam beleggen

Met een gediversifieerde en flexibele aanpak van vermogensallocatie, willen we profiteren van verschillende marktsituaties en duurzame beleggingskansen voor de lange termijn, ten gunste van onze klanten en de planeet.

Lees verder

Zijn we er al?

In de nieuwe zesdelige serie 'Zijn we er al?' neemt M&G u mee op een reis door de wereld van duurzaam beleggen. Vanaf de achterbank van een elektrische zwarte taxi praat presentatrice Ana Cuddeford met verschillende experts over ESG-mijlpalen, de zoektocht naar een echt duurzame toekomst en de kosten van klimaatpragmatisme.

In aflevering één van M&G's 'Zijn we er al?' bespreekt Randeep Somel, fondsbeheerder bij M&G Investments een aantal van de sectoren die kunnen profiteren van de energietransitie, en legt hij uit hoe ver we zijn met het bereiken van onze doelen.

Nu de wereld de pandemie achter zich laat en het normale leven terugkeert, komt er een eind aan diverse mondiale uitdagingen. Maar de klimaatverandering blijft een dreigende gedachte. Toch komen er oplossingen voor deze crisis - en die zullen veel kansen bieden.

In deze tweede aflevering van “Zijn we er al?' schijnen Maria Municchi en seriehost Ana Cuddeford een licht op gemiste kansen, gegrepen kansen en gedane beloften.

Beleggers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, niet in het minst omdat voor de overgang naar milieuvriendelijker oplossingen vooral één ding nodig is: financiering.

Tegenwoordig is diversiteit is het credo, en dat is zeer terecht. Maar een volledig inclusieve omgeving vereist meer dan genderquota en moraliserende retoriek. Het is tijd om die mooie woorden in praktijk te brengen.

In de derde aflevering van 'Zijn we er al?' heeft Ana Cuddeford een gesprek met Thembeka Stemela Dagbo, manager van het Diversity and Inclusion-fonds.

Hoewel impactbeleggen nog maar een klein deel van de markt uitmaakt, neemt de populariteit dankzij de bijzondere eigenschappen ervan snel toe. Hoeveel impact heeft impactbeleggen eigenlijk?

Die vraag stellen klimaatbewuste en naar alfa strevende beleggers maar al te vaak. Het antwoord is: niet veel. John William Olsen van M&G is echter van mening dat dit model nog maar in de kinderschoenen staat, en de groeivooruitzichten enorm zijn. In de nieuwste aflevering van 'Are we there yet?' bespreekt hij de mogelijke voordelen.

In de vijfde aflevering van 'Zijn we er al?' wordt uitgelegd waarom ESG meer is dan alleen maar een aandelenspel.

Als het om duurzaam beleggen gaat, stonden obligaties uit opkomende markten tot nu toe altijd in de schaduw van de allesoverheersende allure van aandelen. Volgens Charles de Quinsonas, M&G's fondsbeheerder voor duurzame obligaties uit opkomende markten, is het tijd voor verandering.

In deze aflevering van 'Are we there yet?' bespreken De Quinsonas en gastvrouw Ana Cuddeford de duurzame ontwikkelingen in opkomende economieën, kansen voor ESG-obligatiehouders en de vooruitzichten voor de duurzame obligatiemarkt

Zeggen dat het wat minder goed gaat met de wereldwijde markten is een beetje een understatement. Obligaties hebben de grootste verliezen in tientallen jaren geleden. De markten zijn veel volatieler geworden... En inflatie veroorzaakt chaos in economieën rond de wereld.

Fabiana Fedeli verwacht dat de inflatie aanhoudt, ook als die matiger wordt, en dat de rente hoog blijft. Daarom is selectiviteit volgens haar cruciaal in deze marktomgeving.

Andere duurzame oplossingen:

Climate solutions

M&G launches a sustainable strategy with an impact allocation to address diversity and inclusion imbalances

Contacteer het ream

Contacteer ons