Impactbeleggen betekent niet dat rendementen in gevaar komen

5 min leestijd 28 sep. 22

Impactbeleggen betekent niet dat rendementen in gevaar komen

Een veelvoorkomende misvatting rond verantwoord beleggen is dat beleggingsrendementen opgeofferd moeten worden in ruil voor voordelen op het gebied van milieu of maatschappij. In dit artikel zien we waarom dit voor impactbeleggers niet het geval is.

De balans vinden tussen goede impact en goede beleggingen

Impactbeleggers zoeken naar bedrijven die oplossingen bieden voor ‘s werelds meest urgente problemen op het gebied van maatschappij en milieu. Maar daar blijft het niet bij. De bedrijven moeten niet alleen doelbewuste, meetbare positieve effecten hebben, maar ze moeten ook kwaliteitsbeleggingen zijn met het potentieel om goede financiële rendementen te genereren.

Impactbeleggers onderzoeken het bedrijfsmodel, de risico’s, de concurrentiepositie en de kapitaaltoewijzing van het bedrijf. Het moet in staat zijn om winsten te herbeleggen, wat op de lange termijn zowel de impact als de winst kan vergroten. Verder moet de aandelenkoers van de onderneming aantrekkelijk zijn vergeleken met wat de belegger als de intrinsieke waarde beschouwt.

Uitdagingen in 2022

Impactfondsen zijn dit jaar voor een aantal uitdagingen komen te staan. Door de stijgende prijzen en het vooruitzicht van hogere rentetarieven bij de centrale banken zijn veel beleggers uit snelgroeiende aandelen gestapt en hebben gekozen voor grondstoffen en ‘value’-aandelen, die in de meeste gevallen niet in impactfondsen worden aangehouden.

Deze kortetermijnverandering van het marktsentiment verandert echter niet noodzakelijkerwijs de fundamentele outlook voor impactbeleggers. Integendeel, de lagere relatieve aandelenkoersen kunnen gezien worden als aantrekkelijk instapmoment voor wie op de lange termijn in impactvolle bedrijven wil beleggen.

Structurele trends bieden kansen

Op de langere termijn zijn er veel structurele trends waarvan werkelijk impactvolle bedrijven kunnen profiteren wanneer kapitaal van overheden, industrieën en consumenten naar deze gebieden gaat. Hier nemen we twee van deze trends onder de loep.

De race naar netto nul

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering te halen (de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau), moet de wereld tegen 2050 een netto nul-koolstofuitstoot hebben bereikt. BloombergNEF schat dat hiervoor in de komende 30 jaar tussen de $ 92 en 173 biljoen aan financiering voor schone energie nodig zal zijn, waarbij de jaarlijkse investeringen verdubbelen ten opzichte van het huidige niveau.

Uiteraard zullen producenten van duurzame energie en de bijbehorende infrastructuur een enorme rol spelen. Er zijn echter ook kansen voor allerlei bedrijven die oplossingen bieden in veel andere sectoren, nu de wereld ernaar streeft de uitstoot terug te dringen, de hoeveelheid afval te verminderen en de efficiëntie te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn halfgeleiderfabrikanten, afvalrecyclingbedrijven en isolatieproducenten.

Veranderende behoeften in de gezondheidszorg

Er zijn veel trends die de vraag naar gezondheidszorg in de komende decennia aanjagen. De levensverwachting neemt momenteel wereldwijd toe en de VN schat dat in 2050 meer dan 16% van de wereldbevolking ouder dan 60 jaar zal zijn, ten opzichte van 9% nu. Bij een oudere bevolking wordt er meer geld uitgegeven aan medische producten en diensten. 

Ook veroorzaken veranderende voedingsgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging een toename van leefstijlziekten zoals diabetes, wat de vraag naar preventieve oplossingen, diagnostische middelen en behandelingen doet stijgen. Bovendien zouden de stijgende inkomensniveaus in veel ontwikkelde en zich ontwikkelende markten moeten leiden tot hogere zorguitgaven.

Wij verwachten dat deze trends interessante nieuwe mogelijkheden bieden voor bedrijven in de gezondheidszorg. Niet alleen bedrijven die traditionele oplossingen voor de gezondheidszorg bieden, maar ook ondernemingen die verbeteringen nastreven door middel van innovatie en nieuwe technologie, zoals genoomsequencing of thuismonitoring.

Een langetermijnvisie

Bij onze impactstrategieën trachten we de aandelen van de bedrijven waarin wordt belegd gemiddeld minstens 5-10 jaar aan te houden. Dit betekent dat we ondernemingen moeten kiezen die we graag gedurende vele economische cycli in portefeuille willen houden en waarvan we verwachten dat ze in perioden van veel en weinig groei veerkrachtig zullen zijn. In de huidige omgeving is het belangrijk om ook te kijken naar bedrijven die inflatiebestendig zijn.

Wij geloven dat de trends die in dit artikel worden belicht en die vele economische cycli zullen overstijgen de bedrijven waarin wordt belegd kunnen helpen om te blijven groeien, ongeacht wat de bredere economie doet. We hebben ook een voorkeur voor bedrijven met zeer sterke marktposities en een goed prijsstellingsvermogen (het vermogen om de prijzen te verhogen zonder dat dit de vraag naar hun producten beïnvloedt). Tot slot kunnen we ook op zoek gaan naar bedrijven die zich vooral richten op het verbeteren van hun efficiëntie. Als de inflatie blijft stijgen, verwachten we een grotere vraag naar deze oplossingen, omdat andere bedrijven hun kosten willen verlagen.

Positief blijven

Samenvattend is het jaar 2022 tot dusver weliswaar een uitdaging gebleken, maar we blijven vertrouwen houden in de toekomstperspectieven voor beleggers die een positieve impact willen hebben op een aantal van ‘s werelds meest urgente uitdagingen. Wij geloven dat deze langetermijntrends geen rendementsverlies voor impactbeleggers inhouden, maar eerder kunnen leiden tot sterke financiële winsten voor wie kwaliteitsbedrijven kan identificeren die oplossingen bieden. Cliënten kunnen op hun beurt hun spaargeld met een doel voor ogen aan het werk zetten.

Investeren in een betere toekomst

Bij M&G denken we dat de beleggingsindustrie zich moet ontwikkelen. Wij geloven dat niet gekeken moet worden naar de korte termijn en snelle winsten, maar dat beleggen vooruitdenken vereist, evenals een langetermijnvisie en een actieve betrokkenheid bij bedrijven. Zo helpen we deze bedrijven zich aan te passen en een zinvollere en langduriger impact op onze wereld te hebben.

Er bestaat geen snelle oplossing voor ‘s werelds meest urgente kwesties. Door op pragmatische en weloverwogen manier duurzaam te beleggen, kunnen we werken aan een toekomst die beter is voor iedereen en positieve rendementen oplevert, zowel voor beleggers als de planeet.

Doe mee aan de beleggingsevolutie.

Onze planeet. Uw rendement.

Meer informatie

Door M&G Investments

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.