Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Informatie over de methodologieën die gebruikt worden om de impact van de voor het fonds geselecteerde duurzame beleggingen te beoordelen, te meten en te controleren, ook de gegevensbronnen, de screeningscriteria voor de onderliggende activa en de relevante duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden om de algehele duurzame impact van het fonds te meten, is te vinden in het document ‘Sustainability-Related Disclosure’.

Fondskenmerken

Resultaten

De in het verleden behaalde resultaten van dit fonds vindt u in het desbetreffende factsheet.

Prestatiescenario

Documenten