Informatieverschaffing m.b.t. duurzaamheid

Ecologische en maatschappelijke kenmerken van het Fonds

Het Fonds streeft naar een hoger totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomsten) dan dat van de bedrijfsobligatiemarkt in opkomende markten over perioden van drie jaar, met toepassing van ESG- en duurzaamheidscriteria.

Hoe het Fonds voldoet aan zijn ecologische en maatschappelijke kenmerken

Het Fonds past ESG-integratie toe. ESG-integratie is het systematisch opnemen van ESG-factoren in beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen.

Het Fonds belegt in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing op de directe beleggingen van het Fonds:

  • Op normen gebaseerde uitsluitingen: beleggingen die worden beoordeeld als schending van algemeen aanvaarde gedragsnormen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptiebestrijding.
  • Sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde uitsluitingen: beleggingen en/of sectoren die zijn blootgesteld aan bedrijfsactiviteiten die worden beoordeeld als schadelijk voor de gezondheid van de mens, het maatschappelijk welzijn, het milieu of anderszins worden beoordeeld als onjuist afgestemd op de sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde criteria van het Fonds.
  • Andere uitsluitingen: beleggingen die anderszins in strijd zijn met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Verwijzingen naar "beoordeeld" hierboven betekenen beoordelingen in overeenstemming met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De benchmark van het Fonds is de JPM CEMBI Broad Diversified Index. Het is een vergelijker waartegen het rendement van het Fonds kan worden gemeten.

De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-methode, waaronder gegevensbronnen, screeningscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren van het Fonds, is te vinden in de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Een beschrijving van de gebruikte ESG- en verantwoorde beleggingstermen is beschikbaar in het Prospectus van het Fonds.

Informatie over de manier waarop aan de milieu- en sociale kenmerken is voldaan, is te vinden in het laatste jaarverslag.

Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatieverschaffing m.b.t. duurzaamheid

Ecologische en maatschappelijke kenmerken van het Fonds

Het Fonds streeft naar een hoger totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomsten) dan dat van de bedrijfsobligatiemarkt in opkomende markten over perioden van drie jaar, met toepassing van ESG- en duurzaamheidscriteria.

Hoe het Fonds voldoet aan zijn ecologische en maatschappelijke kenmerken

Het Fonds past ESG-integratie toe. ESG-integratie is het systematisch opnemen van ESG-factoren in beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen.

Het Fonds belegt in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing op de directe beleggingen van het Fonds:

  • Op normen gebaseerde uitsluitingen: beleggingen die worden beoordeeld als schending van algemeen aanvaarde gedragsnormen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptiebestrijding.
  • Sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde uitsluitingen: beleggingen en/of sectoren die zijn blootgesteld aan bedrijfsactiviteiten die worden beoordeeld als schadelijk voor de gezondheid van de mens, het maatschappelijk welzijn, het milieu of anderszins worden beoordeeld als onjuist afgestemd op de sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde criteria van het Fonds.
  • Andere uitsluitingen: beleggingen die anderszins in strijd zijn met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Verwijzingen naar "beoordeeld" hierboven betekenen beoordelingen in overeenstemming met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De benchmark van het Fonds is de JPM CEMBI Broad Diversified Index. Het is een vergelijker waartegen het rendement van het Fonds kan worden gemeten.

De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-methode, waaronder gegevensbronnen, screeningscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren van het Fonds, is te vinden in de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Een beschrijving van de gebruikte ESG- en verantwoorde beleggingstermen is beschikbaar in het Prospectus van het Fonds.

Informatie over de manier waarop aan de milieu- en sociale kenmerken is voldaan, is te vinden in het laatste jaarverslag.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten