Twee M&G-beleggingsfondsen ontvangen het label 'Towards Sustainability' in België

4 min leestijd 16 sep. 20

M&G Investments ("M&G"), een van de grootste Europese actieve vermogensbeheerders, kondigt aan dat twee van haar fondsen met succes geaccrediteerd zijn voor het " Towards Sustainability " label, de kwaliteitsstandaard voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in België. Deze erkenning zal meer Belgische beleggers helpen om toegang te krijgen tot beleggingen die bijdragen tot de verbetering van ons milieu en onze maatschappij, en is een teken van het sterke engagement van M&G om de Belgische markt te laten groeien.

Het label "Towards Sustainability", uitgereikt door het Central Labelling Agency (CLA), een onafhankelijke Belgische vereniging die zich toelegt op het versterken van de kwalitatieve aanpak van duurzaam sparen en beleggen, maakt het voor particuliere en institutionele beleggers duidelijker waar ze in beleggen en maakt het gemakkelijker om deel te nemen aan de opbouw van een duurzamere economie. Om het label te verkrijgen, moeten de fondsen een rigoureuze aanvraagprocedure doorlopen, voldoen aan verschillende sectoruitzonderingen, blijk geven van een degelijke monitoringcapaciteit en een hoge mate van transparantie [1].


In augustus werd het "Towards Sustainability"-label toegekend aan twee M&G-fondsen:

  • Het M&G (Lux) Positive Impact fonds, een in Luxemburg gedomicilieerd wereldwijd aandelenfonds dat belegt in duurzame ondernemingen die streven naar een positieve maatschappelijke impact door de grote sociale en milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken en tegelijkertijd tot doel hebben een aantrekkelijk beleggingsrendement te bieden;
  • Het M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, een in Luxemburg gedomicilieerd gemengd fonds dat milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) integreert en belegt in bedrijven die streven naar een positieve maatschappelijke impact en tegelijkertijd tot doel hebben een aantrekkelijke beleggingsrendement bieden.

Kelly Hebert, Country Head voor M&G België en Luxemburg: "Het label "Towards Sustainability" is een bewijs van onze rigoureuze duurzame beleggingsaanpak. De door de pandemie veroorzaakte crisis verergert ongetwijfeld de sociale en milieukwesties in de wereld. Als financiële instelling die zich inzet om in België duurzaam gelabelde producten te verkopen, zijn we er nu trots op dat we deze twee fondsen aan onze partners en klanten kunnen aanbieden om hen te helpen toegang te krijgen tot beleggingsoplossingen die de wereld ook een beetje beter maken".

M&G integreert ESG systematisch in het onderzoeksproces, het engagementprogramma voor ondernemingen waarin het belegt en het evaluatieproces van de portefeuille, voor het merendeel van haar beleggingen. M&G heeft ook een groeiend aanbod aan beleggingsoplossingen met specifieke ESG-doelstellingen, zoals het M&G (Lux) Positive Impact Fund en het M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund.

[1] Meer informatie over het Towards Sustainability Label vindt u op:

https://www.towardssustainability.be/en.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Gerelateerde inzichten