Voorbereiden op de Brexit

6 min leestijd 22 okt 20

Graag willen wij hieronder een aantal van uw meestgestelde vragen over de Brexit beantwoorden.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk en de EU nu een akkoord hebben bereikt, waren onze Brexit-voorbereidingen degelijk en we verwachten geen verandering in onze plannen. We zullen alle politieke en regelgevende ontwikkelingen blijven volgen en deze website op basis daarvan updaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij M&G of kan u de beste manier om ons te bereiken op de "Contacteer ons" sectie van deze website vinden.

1. Hoe heeft u zich op de brexit voorbereid?

Na het EU-referendum in 2016 heeft M&G er alles aan gedaan om de verstoring voor onze klanten tot een minimum te beperken, hun belangen te beschermen en waar mogelijk zekerheid en duidelijkheid te bieden, ongeacht de uitkomst van de brexitonderhandelingen.

We hebben een nieuwe internationale hub opgezet in Luxemburg: een volledig geautoriseerd en operationeel bedrijf dat traditionele en alternatieve fondsen verdeelt en onze beleggers in Europa, Azië en Amerika bedient.

In maart 2019 hebben wij voor de meeste niet-Britse beleggers de migratie van de activa van onze Britse OEIC-fondsen naar onze Luxemburgse SICAV-fondsen afgerond. Sindsdien worden EU- en internationale beleggers in onze fondsen bediend vanuit onze Luxemburgse hub, terwijl Britse beleggers nog altijd in Londen bediend worden.

Onze Alternatieve Beleggingsfondsen (AIF’s) waren al grotendeels in Luxemburg of Ierland gevestigd. Deze fondsen zullen voortaan door onze Luxemburgse hub beheerd worden.

2. Zult u vanaf 2021 de in de EU verdeelde fondsen vanuit het VK kunnen beheren?

Kort gezegd, ja.

Voor EU- en andere internationale beleggers in SICAV-beleggingsfondsen en AIF’s hebben de Britse financiële toezichthouder (UK Financial Conduct Authority), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten (European Securities and Markets Authority) en de nationale bevoegde autoriteiten bevestigd dat de memoranda van overeenstemming die de voortzetting van de delegatie van portefeuillebeheeractiviteiten mogelijk maken, geldig zijn vanaf 1 januari 2021.

Voor onze bestaande EU-klanten die M&G Investments Management Limited (MAGIM) hebben aangesteld om hun gescheiden of adviserende mandaten te beheren, treffen we een aantal regelingen om ervoor te zorgen dat wij deze diensten kunnen blijven aanbieden. Dit omvat de uitbreiding van de vergunningen van regelgevende instanties voor onze in de EU gevestigde entiteiten, alsmede de ‘paspoortrechten’ voor deze vergunningen aan de relevante EU-rechtsgebieden.

3. Kunnen EU-beleggers na de brexit in Britse fondsen belegd blijven?

Het is onwaarschijnlijk dat in het Verenigd Koninkrijk gevestigde fondsen hun status van ‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ (icbe) zullen behouden. Dit kan gevolgen hebben voor beleggers in de EU (ook fiscale gevolgen), mede gezien het feit dat de fondsen niet langer in de EU gevestigd of geregistreerd zijn.

We nemen momenteel contact op met klanten die buiten het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn en in het M&G Global Themes Fund en andere kleinere OEIC's belegd blijven om hun mogelijkheden te bespreken. 

We zijn ook op de hoogte van het nieuws over een aantal Britse banken die besluiten om Britse bankrekeningen te sluiten voor klanten die in bepaalde locaties van de Europese Economische Ruimte (EER) wonen. Als u een EER-gedomicilieerde klant bent die investeert in een van onze OEIC-fondsen via een Britse bankrekening en we nog geen contact met u hebben opgenomen, dan zullen we dat binnenkort doen. Neem in de tussentijd contact op met uw bank om uw opties te beter begrijpen.

Neem contact op met uw distributeur of neem regelmatig contact op met M&G als u deze opties op elk gewenst moment verder wilt bespreken.

4. Moet ik iets doen?

Als u buiten het Verenigd Koninkrijk woonachtig bent en belegt in een of meer van onze SICAV's of als u een in het VK woonachtige klant bent die belegt in een van onze OEIC's, hoeft u niets te doen.

Verreweg de meeste van onze klanten die buiten het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn, beleggen in onze in Luxemburg gevestigde fondsen.

We nemen momenteel contact op met klanten die buiten het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn en in het M&G Global Themes Fund en andere kleinere OEIC's belegd blijven om hun mogelijkheden te bespreken.

We zijn ook op de hoogte van het nieuws over een aantal Britse banken die besluiten om Britse bankrekeningen te sluiten voor klanten die in bepaalde locaties van de Europese Economische Ruimte (EER) wonen. Als u een EER-gedomicilieerde klant bent die investeert in een van onze OEIC-fondsen via een Britse bankrekening en we nog geen contact met u hebben opgenomen, dan zullen we dat binnenkort doen. Neem in de tussentijd contact op met uw bank om uw opties te beter begrijpen.

Neem contact op met uw distributeur of neem regelmatig contact op met M&G als u deze opties op elk gewenst moment verder wilt bespreken.

5. Welke gevolgen kan de brexit voor mijn beleggingen hebben?

Net als bij elke andere marktgebeurtenis kan de brexit leiden tot een periode van volatiliteit op de markten, die risico's en kansen met zich mee kan brengen. Onze fondsbeheerders houden alle factoren die van invloed kunnen zijn op het langetermijnrendement van de beleggingen van onze klanten, ook het politieke klimaat, nauwlettend in de gaten, en de brexit is hierop geen uitzondering.

Voor de laatste standpunten van onze fondsbeheerders inzake de brexit kunt u meer information vinden op onze blogs (Bond Vigilantes, Equities Forum en Allocation Blog) en de in rubriek Actualiteit op onze website.

By M&G Investments

De waarde van beleggingen zal fluctueren, waardoor de waarden zowel zullen dalen als stijgen en u mogelijk niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Gerelateerde inzichten