Voorbereiden op de Brexit

4 min leestijd 25 jun. 21

Nu dat het VK uit de EU gestapt is,  willen wij graag hieronder een aantal van uw meestgestelde vragen beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij M&G of kan u de beste manier om ons te bereiken op de "Contacteer ons" sectie van deze website vinden.

1. Hoe heeft u zich op de brexit voorbereid?

Na het EU-referendum in 2016 heeft M&G er alles aan gedaan om de verstoring voor onze klanten tot een minimum te beperken, hun belangen te beschermen en waar mogelijk zekerheid en duidelijkheid te bieden, ongeacht de uitkomst van de brexitonderhandelingen.

We hebben een nieuwe internationale hub opgezet in Luxemburg: een volledig geautoriseerd en operationeel bedrijf dat traditionele en alternatieve fondsen verdeelt en onze beleggers in Europa, Azië en Amerika bedient.

In maart 2019 hebben wij voor de meeste niet-Britse beleggers de migratie van de activa van onze Britse OEIC-fondsen naar onze Luxemburgse SICAV-fondsen afgerond. Sindsdien worden EU- en internationale beleggers in onze fondsen bediend vanuit onze Luxemburgse hub, terwijl Britse beleggers nog altijd in Londen bediend worden.

Onze Alternatieve Beleggingsfondsen (AIF’s) waren al grotendeels in Luxemburg of Ierland gevestigd. Deze fondsen zullen voortaan door onze Luxemburgse hub beheerd worden.

2. Kunt u de in de EU verdeelde fondsen vanuit het VK kunnen beheren?

Kort gezegd, ja.

Voor EU- en andere internationale beleggers in SICAV-beleggingsfondsen en AIF’s hebben de Britse financiële toezichthouder (UK Financial Conduct Authority), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten (European Securities and Markets Authority) en de nationale bevoegde autoriteiten bevestigd dat de memoranda van overeenstemming die de voortzetting van de delegatie van portefeuillebeheeractiviteiten mogelijk maken, geldig zijn vanaf 1 januari 2021.

Voor onze bestaande EU-klanten die M&G Investments Management Limited (MAGIM) hebben aangesteld om hun gescheiden of adviserende mandaten te beheren, treffen we een aantal regelingen om ervoor te zorgen dat wij deze diensten kunnen blijven aanbieden. Dit omvat de uitbreiding van de vergunningen van regelgevende instanties voor onze in de EU gevestigde entiteiten, alsmede de ‘paspoortrechten’ voor deze vergunningen aan de relevante EU-rechtsgebieden.

3. Kunnen EU-beleggers na de brexit in Britse fondsen belegd blijven? Kunnen Britse klanten in Luxembourg gevestigde fondsen belegd blijven?

Voor onze in de EU gevestigde cliënten behouden in het VK gevestigde fondsen niet langer hun status van "instellingen voor collectieve belegging in effecten" (icbe's). Dit kan gevolgen hebben voor EU-beleggers, waaronder fiscale gevolgen. Al onze strategieën die relevant zijn voor cliënten die buiten het VK gevestigd zijn, zijn beschikbaar als gelijkwaardige in Luxemburg gevestigde SICAV's.

Voor institutionele beleggers in het VK maakt de Temporary Marketing Permissions Regime (TMPR) van de FCA het mogelijk dat relevante ondernemingen en fondsen die naar het VK worden geëxporteerd, tijdelijk hun activiteiten kunnen voortzetten na het vertrek van het VK uit de EU.

Neem contact op met uw distributeur of neem regelmatig contact op met M&G als u deze opties op elk gewenst moment verder wilt bespreken.

Door M&G Investments

De waarde van beleggingen zal fluctueren, waardoor de waarden zowel zullen dalen als stijgen en u mogelijk niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Gerelateerde inzichten