M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Top-10 posities

1 min leestijd 22 feb. 22

Fondsbeschrijving

Het compartiment (hierna te noemen ‘het fonds’) streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die hoger is dan die van de wereldwijde aandelenmarkt over een periode van vijf jaar, waarbij de milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria van het fonds worden toegepast, en wil de inkomstenstroom elk jaar verhogen, uitgedrukt in USD. Het doet dit door ten minste 80% van het fonds te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door infrastructuurbedrijven, beleggingsmaatschappijen en real estate investment trusts van elke omvang, ongeacht uit welk land, inclusief opkomende markten. Het fonds houdt meestal aandelen aan in minder dan 50 bedrijven. Infrastructuurbedrijven zijn bedrijven in de volgende sectoren: nutsbedrijven, energie, transport, gezondheid, onderwijs, beveiliging, communicatie en transacties. ESG- en duurzaamheidsoverwegingen worden in het beleggingsproces opgenomen.

Dit is een reclame. Raadpleeg de prospectus en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De waarde van beleggingen zal fluctueren, waardoor prijzen zowel zullen dalen als stijgen en u mogelijk niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. Resultaten  uit  het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.   

Lees het volledige artikel hier

Door Alex Araujo

Gerelateerde inzichten