Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals.

M&G (Lux) Positive Impact Fund

Streeft naar een positieve impact en duurzame rijkdom
John William Olsen, Fondsbeheerder
Ben Constable-Maxwell, Directeur Duurzaam en Impact Investing

“Investeren om de samenleving en het milieu te helpen verbeteren, betekent niet dat we moeten afzien van economisch rendement. Wij willen investeren in bedrijven die de grote sociale en milieu-uitdagingen van de wereld aanpakken en tegelijkertijd welvaart op lange termijn genereren voor onze klanten.”

Voorstelling van het M&G (Lux) Positive Impact Fund

Het M&G (Lux) Positive Impact Fund streeft naar een aantrekkelijk rendement door te beleggen in impactvolle en duurzame bedrijven. 

Het fonds heeft twee doelen: 

  • Financieel doel: een hoger totaalrendement (de combinatie van kapitaalgroei en inkomen) bieden dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over een periode van vijf jaar.
  • Impact doel: investeren in bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben door de grote sociale en/of milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken. 

Redenen om te investeren

  • Een overtuigende tweevoudige benadering van concurrerend economisch rendement en een positieve bijdrage aan de samenleving.
  • Een financieel transparant en liquide fonds dat gebaseerd is op een degelijk beleggingsproces en dat op grote schaal toegang biedt tot impactbeleggingen via beursgenoteerde aandelen. 
  • Een financieel transparant en liquide fonds dat gebaseerd is op een degelijk beleggingsproces en dat op grote schaal toegang biedt tot impactbeleggingen via beursgenoteerde aandelen. 

*Wij steunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, maar wij zijn niet verbonden aan de VN en onze fondsen worden niet door de organisatie ondersteund.

Waarom nu investeren in impact?

  • Beleggers zoeken steeds vaker naar een positief resultaat van hun investeringen. 
  • Een veranderende reglementaire achtergrond, waarbij de Britse en Europese regelgevers de sociale impact en de agenda voor duurzame financiering aansturen.
  • Multi-triljoen-dollar kans voor bedrijven – en investeerders – om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die gericht zijn op het leveren van oplossingen om de SDG's te bereiken.

Waar zal het fonds in investeren?

Bron: M&G, 2022. Voorbeelden van bedrijven die in de portefeuille kunnen worden gehouden. 

Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. Het fonds heeft gewoonlijk aandelen in minder dan 40 bedrijven.

Het fonds belegt op lange termijn in bedrijven die voldoen aan de ESG-criteria en impactcriteria van het fonds, sociale en bestuurlijke (ESG) criteria en impactcriteria van het fonds. De fondsbeheerder verwacht dat minstens 80% van het fonds belegd zal zijn in duurzame beleggingen (min. 30% in sociaal en 30% in milieu).

De vitale uitdagingen van de wereld

Bron: M&G 2022

Fondsfeiten

30 november 2022 €278,63 miljoen
Oprichtingsdatum 29 november 2018
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Sector Morningstar Categorie Aandelen Wereldwijd Flex Cap
EUR A Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1854107221
ISIN (Dist) LU1854107148
Instapkosten Max. 4.00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,75%
Doorlopende kosten** 1,97%
SFDR Classificatie Artikel 9


Ga naar de fonds pagina

Bron van de fondsfeiten: M&G per 30.11.22.

* De benchmark is een vergelijkingsinstrument dat uitsluitend wordt gebruikt om de prestatie van het fonds te meten en is niet van invloed op de portefeuilleconstructie. De benchmark is gekozen omdat deze het best de financiële doelstelling van het fonds het best weerspiegelt. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds heeft volledige vrijheid in de keuze van de beleggingen die in het fonds worden gekocht, aangehouden en verkocht. Het fonds kan aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria en Impactcriteria.

**De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

Het fonds houdt een laag aantal beleggingen en een daling in de waarde van een belegging kan dus een grotere impact hebben dan als het fonds meer beleggingen hield.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

ESG-informatie van externe gegevensproviders kan onvolledig, onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Er bestaat een risico dat de beleggingsbeheerder een effect van een emittent onjuist beoordeelt, wat de onjuiste opname of uitsluiting van een effect in de portefeuille van het fonds tot gevolg heeft.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van vennootschappen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

De duurzaamheidsgerelateerde informatie van het fonds is hier te vinden.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.