Investeer in the thema’s van morgen

M&G (Lux) Global Themes Fund

"Ons leidmotief is te investeren in thema's die geworteld zijn in de realiteit, en dus vrij zijn van rages. Wij geloven dat deze vier thema's en acht geselecteerde sub-thema's de wereld van morgen vorm geven"
Alex Araujo, Fondsbeheerder

Waarom beleggen in wereldwijde thema's?

De wereld verandert volop, vooral waar het de vier grote thema's betreft: demografische ontwikkelingen, de uitdagingen waarvoor het milieu ons stelt, de uitbreiding en vernieuwing van infrastructuur en technologische innovaties. Iedereen wordt hier dagelijks mee geconfronteerd. Ons doel is om de kansen op lange termijn te benutten die uit deze thematrends voortvloeien. 

Het fonds richt zich op vier hoofdthema's: demografie, milieu, infrastructuur en innovatie. Elk van deze vier thema's is opgesplitst naar twee subthema's.

Minstens 80% van het fonds is belegd in aandelen van bedrijven uit elke sector en van elke omvang, van overal ter wereld, inclusief de opkomende markten. Het fonds belegt in effecten die aan de ESG-criteria voldoen. Uitsluitingen zijn gebaseerd op normen, sectorfilters en/of gericht op de waarden die op de beleggingen van toepassing zijn. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken en hoewel het geen duurzame belegging als doel heeft, zal het een minimumaandeel van 20% in duurzame beleggingen hebben.

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

De 4 beleggingsthema's van het fonds

Demografie

Demografische ontwikkeling is een continu proces. De bevolking veroudert, waardoor de behoeften van mensen veranderen. Een andere trend is urbanisatie, de verplaatsing van de bevolking naar steden overal ter wereld. Enerzijds willen we beleggen in oplossingen voor de veroudering van de bevolking waarmee een gezondere en intelligentere wereld mogelijk wordt. Anderzijds richten we ons op bedrijven die inspelen op de vraag van moderne consumenten en die van de wereldwijde verstedelijking profiteren.

Voorbeeld van een bedrijf in portefeuille (op 31 december 2022): Shimano

Dit Japanse bedrijf is een van de grootste internationale fabrikanten van fietsonderdelen, en profiteert van de trend van een gezondere leefstijl. Naast onderdelen ontwikkelt Shimano systemen voor de elektrische ondersteuning van fietsen. Zo speelt het bedrijf met mobiliteitsoplossingen in op de nieuwe gewoontes van moderne stadsbewoners. 

Infrastructuur

Zonder infrastructuur zijn de eenvoudigste maar onontbeerlijke dingen in ons dagelijks leven onmogelijk. Ook de economie kan niet groeien en bloeien zonder functionele infrastructuur. In 2030 zal er een investeringstekort van duizenden miljarden dollars zijn dat moet worden opgelost of in elk geval verminderd. Van wegen en vliegvelden tot spoorwegnetten: de ondernemingen waarin wij kunnen investeren zijn de bedrijven die een goed functioneren van de economie en het dagelijks leven garanderen.

Voorbeeld van een bedrijf in portefeuille (op 31 december 2022): Vinci

Een van de wereldwijde infrastructuurreuzen. Enerzijds exploiteert Vinci diverse infrastructuur zoals tolwegen, die voor stabiele en voorspelbare kasstromen zorgen. Anderzijds profiteert het bedrijf als reus in de bouwsector op de lange termijn van de dringende behoefte aan investeringen in de uitbreiding en renovatie van infrastructuur.

Milieu

De klimaatverandering heeft mensen bewuster gemaakt van de klimaatproblematiek. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zal de wereldwijde CO2-uitstoot in de komende decennia drastisch omlaag moeten. Binnen deze context speelt de energietransitie een beslissende rol. Daarnaast zijn drinkwater, duurzame afvalverwerking en het efficiënte gebruik van hulpbronnen door recycling belangrijke aandachtspunten.

Voorbeelden van bedrijven in portefeuille (op 31 december 2022): Republic Services

Het Amerikaanse bedrijf is een van de marktleiders op het gebied van afvalbeheer en recycling. Het bedrijf levert essentiële diensten voor een schonere, veiligere en gezondere wereld. Daarnaast is het een van de specialisten in de sector op het gebied van duurzame ontwikkeling, met duidelijke doelstellingen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Innovatie

De snel voortschrijdende digitalisering lijkt geen grenzen te kennen. Commerciële processen zijn naar de 'cloud' verhuisd en alle elektronische apparaten zijn met elkaar verbonden. Bovendien staat de mobiliteitssector op het punt om grote veranderingen te ondergaan. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve aandrijving (elektromotors, motoren op waterstof, enz.) en zelfstandig rijdende voertuigen. Bepaalde bedrijven uit deze sector hebben hierdoor uitstekende groeiperspectieven.

Voorbeeld van een bedrijf in portefeuille (op 31 december 2022): Alphabet

De eigenaar van Google biedt blootstelling aan de groei van de nieuwe economie, zonder de hoge multiples waar de meeste van zijn concurrenten mee kampen. Het Amerikaanse bedrijf genereert een gestage kasstroom en beschermt de portefeuille op de extreem dynamische markten.

Waarom beleggen met M&G?

Thema's die verankerd zijn in de realiteit Een zorgvuldig beleggingsproces Integratie van duurzaamheid

Dankzij onze unieke benadering van thematische beleggingen, selecteren we uitsluitend effecten van bedrijven die kunnen profiteren van de vier door ons gekozen thema's. Wij geven daarbij niet eenvoudigweg de voorkeur aan interessante beleggingsideeën, maar ook aan economische modellen die bewezen solide kasstromen en groeivooruitzichten bieden. Daarnaast zijn we bijzonder streng waar het waarderingen betreft, zodat we er zeker van zijn niet te veel te betalen voor de groei die we zoeken.

Ons beleggingsproces combineert
een top-downbenadering met een bottom-upeffectenselectie. Met behulp van top-downonderzoek zoeken we naar geschikte thema's en subthema's die de groei van een structurele dynamiek voorzien. Het bottom-updeel van het proces is gericht op potentiële kandidaten die we aan een diepgaande fundamentele analyse onderwerpen voordat ze aan de portefeuille worden toegevoegd. Het resultaat is een geconcentreerde portefeuille van 40 tot 60 waarden, verspreid over landen en sectoren. Elke belegging is bedoeld voor de lange termijn: wij beleggen alleen in ondernemingen die we jarenlang willen aanhouden. 

ESG-factoren (Environmental, Social en of Governance) spelen een belangrijke rol in ons beleggingsproces omdat wij ervan overtuigd zijn dat duurzaamheidsoverwegingen vanuit financieel oogpunt zinvolle gevolgen kunnen hebben voor de beleggingscase van een onderneming. Naast het beleid van de M&G-groep met betrekking tot controversiële wapens en steenkool, hanteert het fonds uitsluitingen op basis van normen (bedrijven die inbreuk maken op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie), en uitsluitingen op basis van sectoren en/of waarden, zoals tabak, kansspelen, porno, thermische steenkoolopwekking en kernenergie.

Kenmerken van het fonds:

  • ISIN Code: LU1670628491
  • Beheerder: Alex Araujo 
  • Benchmark: MSCI ACWI Net Return Index*
  • Oprichtingsdatum: 19 march 2019
  • SFDR Classificatie: Article 8
  • Beleggingsdoelstelling: Het fonds streeft ernaar zowel vermogensgroei als inkomsten te genereren, zodat het over een periode van vijf opeenvolgende jaren beter presteert dan de wereldwijde aandelenmarkt, door ESG-criteria toe te passen.
  • Risicoschaal (SRI): 4/7

* De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria.

Voor meer informatie over de financiële termen die op deze pagina worden gebruikt, kunt u de woordenlijst raadplegen. 

Voor meer informatie over de duurzaamheid van de fondsen, klik hier

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds kunnen zowel dalen als stijgen. Daardoor zal de waarde van uw belegging zowel kunnen dalen als stijgen. Er bestaat geen garantie dat het fonds zijn doel zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u aanvankelijk hebt belegd. 

Let wel, beleggen in dit fonds betekent het verwerven van deelbewijzen of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief zoals een gebouw of aandelen van een bedrijf, aangezien dit slechts de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds. 

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een ongunstig effect hebben op de waarde van uw belegging.

Beleggen in opkomende markten houdt een groter risico van verlies in, onder meer als gevolg van grotere politieke, fiscale, economische, valuta-, liquiditeits- en regelgevingsrisico's. Het kan moeilijk zijn beleggingen in dergelijke landen te kopen, te verkopen, in bewaring te geven of te waarderen.

ESG-informatie van externe dataleveranciers kan onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsbeheerder een effect of emittent onjuist beoordeelt, waardoor een effect ten onrechte in de portefeuille van het fonds wordt opgenomen of uitgesloten.

Meer details over de risico's die van toepassing zijn op het fonds zijn te vinden in de Prospectus van het fonds.

De standpunten die in dit document worden uiteengezet, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van vennootschappen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.